(Hamar Dagblad)

Inspirert av prosesjonen i sin hjemby Bergen har Erling Behrens de siste årene tenkt på å få til noe lignende i Hamar. Pandemien gjorde det umulig i fjor og i 2020, men i år lar det seg gjennomføre, og det ser ut som initiativet blir godt tatt i mot i byen.

– Dette er fin anledning for lag, foreninger og frivillige organisasjoner til å fremheve det formålet de har, sier Behrens som med en slik tilstelning håper å kunne få flere folk ut på nasjonaldagen.

– Det er tidligere anslått at om lag 15. 000 personer er ute i byen på formiddagen 17. mai. Det vil si at halvparten av byens befolkning ikke er med. Med et slik borgertog håper vi å kunne bidra med å lage en bedre 17. mai for mange, sier han.

Bra bredde

Ved påmeldingsfristens utløp søndag var det påmeldt 24 lag, forbund og foreninger til det som blir Hamars første borgertog av denne art. Behrens er tilfreds med både antall påmeldte og variasjonen.

– Det er en god bredde hvor både kultur, idrett, etat og bondelag er representert. Dette er bra for å være første året med noe som er helt nytt i Hamar, så jeg er godt fornøyd, sier Behrens.

Akkurat hvor mange personer denne påmeldingen genererer kommer litt an på jobben de ulike foreningene gjør.

– Hvor mange personer som blir med er fortsatt uklart, men de ulike lag og foreninger er i prosess med å rekruttere deltakere fra sine organisasjoner. Det kan se ut til at det blir et sted rundt 500. Det er også åpnet opp for at folk som ønsker det kan følge på bak i borgertoget, sier Behrens.

Han kan fortelle at noen opplevde problemer med registreringsskjemaet på kommunens hjemmesider, men at han tror og håper alle som ønsker å delta i toget nå er registrert.

Men dersom noen har meldt seg på og ikke står på listen må de ta kontakt med meg slik at de blir med i programmet og får en riktig oppstillingsplass. Er det noen som har funnet ut at de vil være med og ikke meldt seg på kan de også kontakte meg før helgen, sier han.


La om ruta

Ruten for Borgertoget er noe redusert fra hva som opprinnelig var tenkt. Det var opprinnelig ment at toget skulle starte på Maxi, men etter en ny vurdering kom Behrens fram til at dette kunne bli i overkant langt å gå for mange, så dermed ble det bestemt at toget heller starter på Vestre Torg. Etter oppstilling der går toget i Strandgata bort til Parkgata, gjennom St. Olavs gate før de svinger ned på Vangsveien og etter hvert videre inn i gågata før paraden avsluttes på Stortorget.

– Med dette håper vi det blir fullt med folk langs ruten samtidig som det blir litt kortere å gå for deltakerne, sier Behrens.