Prosjektet «Golf på grensen» har siden starten i oktober hatt til hensikt å binde grenseregionen tettere sammen og skape større reiseaktivitet imellom landene, går det fram av en pressemelding.

Etter en hektisk vinter med planlegging og møteaktivitet lanseres nå prosjektet: Sju baner i Hedmark, Akershus og Østfold på norsk side og ti baner i region Värmland på svensk side bidrar aktivt når golfsesongen 2017 slås i gang.

Ingvild Haugbråten i Visit Elverum Regionen er prosjektleder i Norge. Hun har stor tro på at golfsporten kan bidra til å øke trafikken landene imellom.

Turnering i Kongsvinger

– Hensikten er å gi golfere på hver side av grensen et større og mer tilrettelagt tilbud, samt et økonomisk insentiv for å spille på flere baner i grenseregionen.

– Alle de 17 banene som er med har ulike golfpakker med gode overnattingstilbud, og samtidig legger vi til rette for besøk på severdigheter i hele regionen. Slik bringer vi golf og reiselivsnæring sammen, sier Haugbråten.

Etter modell av Sveriges største golfturnering, femdagersturneringen i Värmland 2.–7. juli, arrangeres det i år en todagersturnering på Kongsvingers GK – «Boarderland Open» den 19. og 20. august.

– Turneringer som dette binder banene sammen på en fin måte, noe vi vil jobbe mer med i framtida. Alt til neste år vil flere golfbaner delta i prosjektet, forteller Ingvild Haugbråten i pressemeldingen.

600 000 golfspillere

Samarbeidet er en del av prosjektet IDA (Internasjonaliserting Destinasjonsutvikling Attraksjonskraft) der alle reiselivskontorene i de norske og svenske fylkene er involvert. På svensk side har Visit Värmlands Andreas Norum stått for prosjektansvaret.

– Golf er en stor sport, vi snakker rundt 486 000 svenske og 101 000 norske golfspillere totalt.

– Dette er en gruppe som oppsøker aktiviteter og opplevelser også utenfor banene de reiser til, og som både bor og spiser godt på tur. I prosjekt Golf på grensen lanserer vi 32 tilbud som skal trigge denne målgruppen spesielt, sier Andreas Norum.

– Vi ønsker å synliggjøre de små perlene på hver side av grensen, og gi de spillende flere gode grunner til å ta en dag ekstra på tur, avslutter Andreas Norum i Visit Värmland.