– Mange har slitt under koronaen. Derfor tilbyr vi alle åmotinger gratis fiskekort – og håper at folk i lokalmiljøet kan få fine naturopplevelser i egen kommune. Vi ga samme tilbud i fjor – og det ble svært populært, sier nyvalgt leder i Åmot elvelag, Olav Petter Nergaard.

Liv i gammel tradisjon

I tillegg blåser elvelaget liv i en gammel tradisjon med et felles arrangement på Nesvangen på Rena.

Åmot elvelag består av grunneiere ved de fem elvene i Åmot (Glomma, Renaelva, Åsta, Søndre Osa og Julussa). I år har de også Åmot Jakt- og fiskeforening, Sport1 Rena, Rena fishcamp og Clean Coast Anglers med på laget.

Fredag ettermiddag blir det to timers ekstra hyggestund med øvelser og konkurranser for store og små på Nesvangen, Renas tusenårssted mellom Renaelva og Glomma.,

– Vi håper at unge og eldre kan møtes for å stimulere fiskeinteressen. Her blir det kastekonkurranse med stang og duppe, en egen konkurranse for fluestang. Stenger og utstyr blir leid ut, det blir demonstrert fluebinding og fortalt om Renaelva og favorittmønster i elva, opplyser Nergaard.

Økt miljøbevissthet

– Det blir kaffekok, grilling og servering innenfor koronareglene. Og så satser vi på økt miljøbevissthet i vårt samarbeid med Clean Coast Anglers som er en frivillig organisasjon som jobber med å redusere søppel langs kyst, elver og i naturen.

– Guttene som stiftet organisasjonen, kom på ideen etter en hyggelig fisketur i nettopp Renaelva. Senere har organisasjonen vokst og jobber nå med flere prosjekter. Elvelaget vårt vil jobbe tett med Clean Coat Anglers for å holde elvene våre fri for søppel, sier Nergaard.

Representanter fra CCA vil være til stede med informasjon og en egen konkurranse. Premien er en opplevelse ved Rena fishcamp.

Svalbard og quiz

Elvelagets fiskeoppsyn, Nanna Borgen, kommer også. Nanna går for tiden på Evenstad og bor på Rena. Hun er opprinnelig fra Hamar, men har i de siste syv årene holdt til på Svalbard hvor hun har vært guide på ekspedisjoner.

Nanna lover quiz og vil samtidig presentere elvelagets oppsyn for fiskerne.

Utedoer og gratis stenger

Åmot elvelag er opptatt av fiskernes trivsel. Derfor er elvelaget i ferd med å sette opp to gapahuker og fem doer langs den populære Renaelva for å gjøre det lettere for fiskere. Senere er planen å gjøre det samme ved andre elver i Åmot.

Elvelaget fortsetter også i år med å gi alle fjerdeklassinger i Åmot gratis fiskestenger. I år vil også årets femteklassinger få fiskestenger ettersom koronaen stengte mulighetene for opplæring i fjor.

– Vi ønsker å stimulere til aktivt friluftsliv. Åmot og elvene våre kan tilby mange opplevelser både for egne innbyggere og folk som søker hit, sier Olav Petter Nergaard.

Under fredagens arrangementet kan maks 200 være til stede ifølge nasjonale smitteanbefalinger.