Gratis sideveg ved ny riksveg gir milliardsvikt i bompengeinntektene

Blir det gratis å kjøre gamlevegen mellom Løten og Elverum, må taksten på ny veg senkes til 25 kroner for at de fleste bilistene skal velge å bruke den. Svikten i bompengeinntektene er beregnet til nær to milliarder kroner.