Greit å bare privatisere vegstrekninger?

PRIVAT: Flere kommuner ønsker å privatisere kommunale vegstrekninger. Det blir det bråk av.

PRIVAT: Flere kommuner ønsker å privatisere kommunale vegstrekninger. Det blir det bråk av. Foto:

DEL

LEDER
I sin kamp for å få budsjettene til å balansere, foreslår nå stadig flere kommuner å privatisere enkelte kommunale vegstrekninger. Vegloven åpner for at kommunen, uten bindende føringer eller noen form for kompensasjon, kan vedta å legge ned en kommunal veg. I hvilken forfatning vegen er før den privatiseres, spiller heller ingen rolle. Vedlikeholdsansvaret kan altså bli heftig og disse utgiftene skal fordeles mellom brukerne i forhold til den enkeltes bruk av vegen.

Reaksjonene fra beboere langs disse vegene lar naturligvis ikke vente på seg. Respektløst, usolidarisk og en trussel mot velferdssamfunnet som bygger på fellesskapsløsninger, skriver vegkomiteen i Mosogn vel i Hof i en uttalelse til Åsnes kommune som har foreslått privatisering av veger. Noe av det samme fikk Trysil kommune høre før det ble vedtatt å spare en million kroner ved å privatisere til sammen 54 kilometer kommunal veg.

Er det så enkelt som at disse vegene bare er til nytte for beboerne som bor langs dem?

Langs veger langt fra skole, butikker og gatelys, er det langt mellom bolighusene og få å dele regninga på. Men er det så enkelt som at disse vegene bare er til nytte for beboerne som bor langs dem? For alltid. Nei, og det er derfor skognæringa har reagert. Glommen Mjøsen Skog ber nå sine medlemmer om å være på vakt, mange skogsbilveger ender i en kommunal vegstrekning. Denne strekningen er avgjørende for å få tømmerlasset videre til fylkesvegnettet og videre. Det handler om kommunens ansvar for verdiskapning. Fri tilgang til natur er også noe vi alle påberoper oss. Og er det noe som provoserer og får fart i hetsen av bygdefolk, så er det privat igangsatte betalingsløsninger. Tenk å måtte betale for å få tilgang til å plukke sopp og bær eller for å ta søndagsturen med familien! Både vegen og lufta er for alle, vel? I hetsen av bygdefolk, så er det privat igangsatte betalingsløsninger. Tenk å måtte betale for å få tilgang til å plukke sopp og bær eller for å ta søndagsturen med familien! For både vegen og lufta er vel for alle, eller?

Artikkeltags