Grensekrigen mot villsvin kan bli trappet opp

Det pågår nå et prosjekt i grensestrøkene fra Halden til Kongsvinger for å hindre spredning og vekst i villsvinstammen til nye områder. Denne villsvinkrigen kan bli trappet opp til å føres videre helt til Elverum.