Elverum kommune går med planer om å gjøre Grindalsveien til gang og sykkelvei.

Det mener Miljøpartiet i Elverum er en god ide.

Dette er en hyggelig og attraktiv snarvei til Leiret for folk som bor på denne delen av Vestad.

MDG mener det er er all grunn til å være kritisk til planfri overgang.

Det vil gjøre det vanskeligere og mer uhyggelig å sykle og gå. Underganger gir omvei, er utrivelige å gå i og er mindre tilgjengelig særlig på vinteren.

Bru (planfri kryssing) eller undergang tar stor plass, er visuelt skjemmende og gir omveier for myke trafikanter.

Strekningen er oversiktlig og bom funker.

Folk oppvokst på Vestad, og syntes det neppe har vært noe problem med den bommen.

Spar penga og bruk dem på elektrifisering i stedet.