Queseth Haarstad døde 6. juni. Hun var 78 år da hun døde.

Queseth Haarstad, som ble født 4. april 1939 i Grue, hadde et langt politisk liv bak seg. Hun representerte Senterpartiet, og hun møtte først som vararepresentant på Stortinget for Hedmark i 1973.

Sp-leder Trygve Slagsvold Vedum mottok budskapet om Queseth Haarstads bortgang med stor sorg.

– Hun var en sterk folkevalgt og hadde et brennende engasjement. Hun sto på sine standpunkt selv når det var meget krevende, og fikk respekt i alle partier. Vi har mistet et sjeldent godt menneske, sier Slagsvold Vedum til Østlendingen.

Queseth Haarstad var vararepresentant i åtte år.

I 1981 ble hun valgt inn som fast representant, og i de påfølgende 16 årene, fram til 1997, var hun innvalgt som stortingsrepresentant for Hedmark.

17. oktober 1997 ble hun statsråd i Kommunal- og arbeidsdepartementet, som ved årsskiftet 1997/1998 skiftet navn til Kommunal- og regionaldepartementet. Queseth Haarstad gikk av som statsråd 16. mars 1999.

Queseth Haarstad var på 1970-tallet også representant i kommunestyret i Grue, og hun satt i fylkesutvalget i Hedmark fra 1975 til 1982.

Queseth Haarstad har videre hatt en rekke verv i styrer, råd og utvalg. Blant annet har hun vært medlem av Norsk kulturråd og av Statens seniorråd. Hun var vært styreleder for Kvinnemuseet/Kongsvingermuseene (2000-2003), styreleder for Turnéorganisasjonen for Hedmark (2003–2007) og styreleder for Norsk Skogfinsk Museum.

I Senterpartiet hadde hun mange viktige verv. Hun var medlem i Senterpartiets sentralstyre fra 1973 til 1977 og fra 1988 til 1994. Hun var leder i Senterkvinnene fra 1988 til 1994.