Ragnhild Queseth Haarstad er død

TIDLIGERE STATSRÅD: Tidligere statsråd Ragnhild Queseth Haarstad døde 6. juni.

TIDLIGERE STATSRÅD: Tidligere statsråd Ragnhild Queseth Haarstad døde 6. juni. Foto:

Artikkelen er over 3 år gammel

Tidligere statsråd Ragnhild Queseth Haarstad fra Grue er død.

DEL

Queseth Haarstad døde 6. juni. Hun var 78 år da hun døde.

Queseth Haarstad, som ble født 4. april 1939 i Grue, hadde et langt politisk liv bak seg. Hun representerte Senterpartiet, og hun møtte først som vararepresentant på Stortinget for Hedmark i 1973.

Sp-leder Trygve Slagsvold Vedum mottok budskapet om Queseth Haarstads bortgang med stor sorg.

– Hun var en sterk folkevalgt og hadde et brennende engasjement. Hun sto på sine standpunkt selv når det var meget krevende, og fikk respekt i alle partier. Vi har mistet et sjeldent godt menneske, sier Slagsvold Vedum til Østlendingen.

Queseth Haarstad var vararepresentant i åtte år.

I 1981 ble hun valgt inn som fast representant, og i de påfølgende 16 årene, fram til 1997, var hun innvalgt som stortingsrepresentant for Hedmark.

17. oktober 1997 ble hun statsråd i Kommunal- og arbeidsdepartementet, som ved årsskiftet 1997/1998 skiftet navn til Kommunal- og regionaldepartementet. Queseth Haarstad gikk av som statsråd 16. mars 1999.

Queseth Haarstad var på 1970-tallet også representant i kommunestyret i Grue, og hun satt i fylkesutvalget i Hedmark fra 1975 til 1982.

Queseth Haarstad har videre hatt en rekke verv i styrer, råd og utvalg. Blant annet har hun vært medlem av Norsk kulturråd og av Statens seniorråd. Hun var vært styreleder for Kvinnemuseet/Kongsvingermuseene (2000-2003), styreleder for Turnéorganisasjonen for Hedmark (2003–2007) og styreleder for Norsk Skogfinsk Museum.

I Senterpartiet hadde hun mange viktige verv. Hun var medlem i Senterpartiets sentralstyre fra 1973 til 1977 og fra 1988 til 1994. Hun var leder i Senterkvinnene fra 1988 til 1994.

Artikkeltags

Kommentarer til denne saken