Det gjør man i forbindelse med overleveringen av 1653 underskrifter til Stortingets kulturkomité. Den overleveringen fant sted tidligere denne uka, og det var Wenche Blomberg og Oskar Aanmoen som overleverte dem til Hedmark-representantene Annette Trettebergstuen og Tone Sønsterud.

– Vi er lettet over tilsagnet som gjør at prosjektet kan videreføres. Det betyr at skogfinnene som nasjonal minoritet blir styrket, sier man i skrivet til kulturkomiteen.

Må bli større

Aksjonskomiteen sier videre i følgeskrivet til underskriftene at bosettingshistorien har vært så omfattende at Skogfinsk Museum vil ha et stort referanseområde. Denne historien er ikke begrenset til de østre delene av Hedmark, men omfatter hele østlandsområdet.

– Vi gjør derfor komiteen spesielt oppmerksom på at nybygget, med rammen som er lagt av departementet, med stor sannsynlighet vil bli altfor lite allerede fra åpningstidspunktet. Alt i dag er Norsk Skogfinsk Museum med eiendommer og samlinger like stort som Glomdalsmuseet. Det har imidlertid bare fem årsverk, mens Glomdalsmuseet har 30 årsverk. Vi ber om at komiteen har dette i tankene i sin videre befatning med saken. Museumsprosjektet vekker bred interesse og har stor betydning for skogfinsk identitet og kulturutvikling, sier Wenche Blomberg og Oskar Aanmoen i skrivet til Stortingets kulturkomité.

Også fra utlandet

Når det gjelder de 1653 underskriftene som ble levert, kommer de fra hele østlandsområdet og også fra utlandet. Underskriftene er samlet inn høsten og vinteren 2016–2017 på internett og på papirlister rundt i fylket.

Skogfinnene har i flere år ventet på å komme i gang med byggingen av Norsk Skogfinsk Museum og har i ventetiden holdt til i lokaler med begrenset mulighet til å vise hva man har. Derfor ble det dannet en aksjonsgruppe med Wenche Blomberg og Oskar Aanmoen i spissen. Den har sørget for innsamlingen av underskrifter. Den har også hatt stands rundt om, blant annet i hovedstaden for skogfinsk kultur, Svullrya, der altså museet også skal bygges.

– Riksantikvaren har nå satt skogfinnenes kultur og bosettingshistorie på sin dagsorden. Det betyr blant annet at de berørte fylkeskommuner etter hvert kommer i gang med høyst påkrevet registreringsarbeider. Akershus fylkeskommune er alt i gang, sier Blomberg og Aanmoen i aksjonen #Skogfinsk museumsbygg nå.»