Grundsetmart'n: En natt med «fyll og fanteri», men politiet er egentlig ganske fornøyd med festfolket

Natt til lørdag gikk greit for seg, sett med politiets øyne.