Her er rapporten etter alko-kontrollen under Grundsetmart'n

Østlandske kontrolltjenester har avgitt sin rapport fra Grundsetmart'n 2019.