Grunneierne langs Kynna organiserer seg

PADLEELV: Kynna er en populær padleelv på Finnskogen. Nå skal grunneierne organisere seg for å være med i utviklingen rundt elva.

PADLEELV: Kynna er en populær padleelv på Finnskogen. Nå skal grunneierne organisere seg for å være med i utviklingen rundt elva. Foto:

Når grunneierne langs Kynna-vassdraget nå organiserer seg i et grunneierlag, blir en av hovedoppgavene å jobbe med sikring av vannstanden og være medspiller rundt etablering og utforming av rasteplasser og fysiske installasjoner.

DEL

Det foreslås at medlemskriteriet i et grunneierlag skal være at man er grunneier som har eiendom på minst 10 dekar med strandlinje mot Kynna.

Det har vært et interimsstyre i sving med å forberede stiftelse. Det styret har bestått av Knut Aandstad, Arne Skarderud og Nils Storberget. Hensikten med et slik grunneierlag er å samle og ivareta interessene til grunneierne og rettighetshaverne til Kynnavassdraget, for i fellesskap sikre en helhetlig og langsiktig totalforvaltning av vassdraget og de vassdragsnære områdene. Dette skal gjøres på en måte som bidrar til å styre og påvirke forvaltningen og utviklingen av Kynnavassdraget.

Stiftelsen av grunneierlaget skal skje i to runder. Først er det et møte der man skal gjennomgå forslag til vedtekter og arbeidsform. Det blir en presentasjon om hva som er gjort så langt av tiltak ved elva. På første møtet midt i mars skal det også velges en valgkomité.

I det andre møtet i slutten av april skal så grunneierlaget formelt stiftes. Valgkomiteen skal da ha sikret at det er villige kandidater til alle styreposisjoner.

– Vi håper at alle har lyst til å være med i grunneierlaget, men vil presisere at også de som er usikre på om de skal være med, er velkommen til første møtet hvor tankene rundt det hele vil bli presentert nærmere, sier interimsstyret.

Landbrukskontoret for Våler og Åsnes har vært sekretariat for interimsstyret i arbeidet så lagt.

Artikkeltags