Gry Vanja og Terje har opplevd noe helt nytt – nå forener de krefter for å hjelpe hverandre i en knalltøff tid