Gult farenivå i Innlandet: Mye regn, flom- og jordskredfare

Det er svært høy grunnvannstand og vannmetningsgrad i bakken i hele fylket. Med de store nedbørsmengdene onsdag, er det meldt om flom- og jordskredfare i de nordlige delene av området vårt.