Det er både trist og harmelig at geitebonde Jon Rune Bakken på Kvilvangen i Os ikke orker mer. Men fullt ut forståelig. Det er ikke enkelt å drive dyrehold på egen eiendom når det stadig vekk kommer flokker av andre dyr og overtar innmarka. De spiser opp maten, altså livsgrunnlaget, og sprer i tillegg sjukdom.

I årevis har konflikten pågått. Stadig vekk kommer tamreinflokkene trampende inn på beiteområdene i Os og Tolga, og forsyner seg av innmarka, som er eiendommen til bønder som driver med husdyr.

Les også

Jon Rune har levd hele livet med geit. Mandag kom slaktebilen

Eierne av tamreinen er klare på at de ikke makter å unngå at reinen flokker seg dit det er mat å hente. Myndighetene, blant anna Trøndelag fylkeskommune, Innlandet fylkeskommune, Tolga kommune og Staten har ikke klart å hindre konflikten.

Det som skal til er at reinen blir hindra med gjerder. Men hvor det skal bygges, og hvem som har ansvar, er ikke avklart. Trøndelag Fylkeskommune har snakka om en sårbar kultur, men dette handler ikke om kultur. Det handler om hvilke dyr som har rett til å beite hvor.

Og på innmarka i Tufsingdalen-området har ikke reinsdyra rett til å være.

Geitebonde Bakken har alarmert, argumentert, og jobba hardt for sin selvfølgelige beiterett. Men det har altså hittil ikke hindra reinsdyra fra å komme inn å tømme matlagrene.

De har beviselig spredd sjukdom i geitebesetninga til Bakken. Nå orker han ikke mer, og har levert dyra til slakt. Han starter alternativ gardsdrift på en annen eiendom. Men det er geiter han ønsker å drive med. Og før beitekonflikten lyktes han med både avl og inntjening.

Konflikten er ikke slutt. Andre bønder jobber med sin selvfølgelige bruksrett til eget beite. Myndighetene må gripe inn, finansiere og sette opp et gjerde som stopper de løpske reinsdyra. Og få slutt på en helt uholdbar og unødvendig konflikt.