– Hallo, hvordan har du det?

Seks i styret i foreningen pluss et par til ringer nå rundt til alle de rundt 400 medlemmene og spør hvordan de har det. – Det er noe av det hyggeligste jeg har opplevd de siste dagene. Telefonen fra pensjonistforeningen var veldig velkommen og oppmuntrende.