Hamar Arbeiderblad utsatt for dataangrep

Hamar Arbeiderblads nettavis er nede som følge av et dataangrep.