Pengene skal gå til sprinkleranlegg.
I slutten av mai innvilget formannskapet i Hamar 452.000 kroner til prosjektet. Nå har Stiftelsen UNI ført seg opp på lista over støttespillere til det omfattende oppussingsarbeidet av en av Hamars eldste bygårder.

Unikt bakgårdsmiljø

Etter at selskapet Anno 09 ved Svein Ørsnes og Kirsti Hougen tok på seg arbeidet med å sette i stand bygningsmassen, har de mottatt støtte fra flere offentlige og private aktører.
Norsk Kulturminnefond har uttalt at gården er en av få autentiske bakgårdsbygningsmiljøer som er igjen på Østlandet, og den eneste på Hamar. Anleggets 160 år gamle historie viser en viktig del av Hamars historie som handelsby, og er slik sett viktig å ta vare på. Tiltaket bidrar til å ta vare på et viktig kulturminne i et viktig kulturmiljø.
Målet for Anno 09 er å skape «Kulturscene Røhnegården», der unge lokale aktører kan få vist seg fram for et velvillig publikum. Foreløpig foregår det meste på «Tange Gerda».
Røhnegården ble benyttet i forbindelse med Grunnlovsjubileet i vår.

Hverven får også

Også Hverven gård i Ottestad får pengestøtte fra Stiftelsen UNI. Eier Ole Gjestvang mottar 100.000 kroner til rehabilitering av piper og reparasjon av pusskader på gavl og vinduer.
Hverven gård er fredet, og har en stor og krevende bygningsmasse med tilsvarende store behov for vedlikehold.

Stiftelsen uni
Stiftelsen UNI er en allmennyttig stiftelse som gir økonomisk støtte til tiltak som verner mennesker og fortidsminner.
Stiftelsens ideelle formål er å fremme allmennyttig virksomhet innen skade- og miljøvern. Hensikten er å bidra til en trygg utvikling i det norske samfunn.
Stiftelsens bidrag skal i første rekke være økonomisk støtte til prosjekter og påskjønnelse til institusjoner og enkeltpersoner.