De er et eksempel på det nye næringslivs-Hamar, de fem spillfirmaene i Hamar Game Collective i Seminargata:

– Hamar er en by i vekst, og det er tydelig at både næringslivet og det offentlige næringslivet ønsker at de kreative bransjene i byen skal vokse, sier Martin Kvale hos Krillbyte og Catharina Due Bøhler i Sarepta Studio.

– Fordeler

– At vi ligger på Hamar gjør at vi lettere skiller oss ut. Også må vi jo dra fram den gode støtten vi får av Høgskolen i Hedmark, Hamar-regionen Utvikling og Kunnskapsparken. De er verdifulle støttespillere, sier Bøhler.

Den omfattende rapporten, som er utført på vegne av Statens vegvesen og Abelia, viser at Hamar kommer best ut i Hedmark når det gjelder innovasjon, økonomisk framgang og kreativitet. Listen toppes av Bærum som landets mest kreative sted, etterfulgt av Oslo og Asker. Hamar er på 23. plass.

– Dette er en tilstandsrapport som gir et bilde av hvordan det står til med næringslivet i norske kommuner. Norsk næringspolitikk snus på hodet. Rapporten viser at det er liten vits i å skape arbeidsplasser i distriktene hvis det ikke bygges sterke koblinger til forskningsmiljøer og kunnskapsklynger andre steder, forteller strategisk rådgiver i Abelia, Tarje Bjørgum.

Rapporten viser at flere mindre steder i landet scorer høyt på kreativitet. At et sted har nære relasjoner til utdanningsmiljøer er nøkkelen.

– Rett satsing

Hos Hamar-regionen Utvikling mener daglig leder Svein Frydenlund at rapporten viser at Hamar satser rett:

– Vi er ikke overrasket over at Hamar scorer bra. Det er en sterk politisk vilje til å legge til rette for kreative næringer. Også har vi en del sterke fagmiljøer på den kreative siden. Vi sitter på statistikk som viser at utenom Oslo-området så er det Hamar og Kongsberg som har høyest andel i den kreative klassen. Vi har en næringsstruktur som gjør at mange har jobb, der en er løsningsorientert i forhold til å bruke sin akademiske og kreative kapasitet.

– Det som skjer med utspring i de kreative yrkene er avgjørende for vår framtid. Vi forsøker å løfte fram det som kommer til å bli bærebjelken i næringsstrukturen framover, og da må vi finne nye næringer.