Frøydis Sund (SV) var med som pådriver for at barnehagen skulle komme først og være premissgiver for byfornyelsen på Martodden.
– SV ville at det skulle være en kommunal barnehage. Etter hvert ble det enighet om det.

Tverrpolitisk satsing

Jøran Folstad (H) i komiteen for barn og unge forteller om godt, tverrpolitisk arbeid etter at det ble vedtatt å gå for at Hamar skulle få sin første nybygde kommunale barnehage på et par tiår. Folstad: – Jeg har jobbet 40 år i skoleverket og sett hvordan nedslitte bygninger og dårlige fysiske forhold påvirker miljøet for ungene og de voksne. Denne nye barnehagen viser en helt annen holdning, en verdsettelse av barna og av dem som skal ha arbeidsplassen sin her. Dette er framtida.

Servert på gullfat

Styrer Trine Borchgrevink: – Vi har fått alt servert på gullfat her, rett og slett! Alt ligger til rette for å kunne drive god pedagogikk fra barna kommer inn porten til de skal hjem.
Borchgrevink viser fram et stort og to mindre vognrom, eget arbeidsrom for de ansatte og et stort kjøkken- og samlingsrom i midten mellom de fire avdelingene. Dette rommet har fått navnet Kjernehuset, mens avdelingene heter: Epleblomsten, Eplefrøet, Eplestilken og Epleskrotten. Den siste avdelingen er for de som har «spist» seg forsynt i barnehagen og er klar for skole.
Barnehagesjef Anne Dorothea Berg kan slå fast at budsjett og tidsfrister er holdt for Martodden barnehage som tar imot barn fra mandag 19. august på to avdelinger. De to andre avdelingene blir spart til januar. – Egentlig bør kommunen alltid ha to avdelinger med plasser stående klar til foreldre som ikke får søkt om opptak innen hovedopptaket 1. mars hvert år, sier hun.
Alle Barnehagene
Kommunale barnehager:
Ajer barnehage
Ankerløkken barnehage + Åpen barnehage
Ankerskogen barnehage
Brattbakken barnehage
Furuberget barnehage
Hempa barnehage
Hol barnehage
Ingeberg barnehage
Jønsrudløkka barnehage
Klukhagan barnehage
Kronborg barnehage
Lovisenberg barnehage
Martodden barnehage
Prestrud barnehage
Sagatun barnehage
Skjønsberg barnehage
Skramstad barnehage
Slemsrud barnehage
Solvang barnehage
Storhamar barnehage
Vestenga barnehage
Åker barnehage
Private barnehager:
Bambini, Montessori
Blåveisen
Briskebyen Montessori International
Flekkenga Natur- og gårdsbarnehage
Hamarbarnehagen
Hamar gårdsbarnehage
Hompetitten barnehage
Hvitveisen
Norsvin
Vang aktivitetsbarnehage
Vangli
Familiebarnehager:
Briskebyen Montessori Inter-national, familiebarnehageavd- «SNAPP»
Ajer gårds- og familiebarnehage
Vestgård – kommunal familiebarnehage
Ringblomsten
Sanglund
Hamar har i alt 38 barnehager som tilbyr til sammen rundt 1500 barnehageplasser.
Rett til plass
Barnehageretten innebærer at alle barn som har fylt ett år innen 1. september det året det søkes, har rett til barnehageplass forutsatt at man søker om plass ved hovedopptaket (1. mars)
Barnehageavdelingen skal arbeide for et kvalitativt godt tilpasset barnehagetilbud med utgangspunkt i barnas og foreldrenes behov.Alt ligger til rette for god pedagogikk her i nybygde Mart-odden barnehage.