Det opplyser Hamar kommune i følgende pressemelding om saken:

Løsning for Stupeanlegget på Koigen

Hamar kommune og Sweco er kommet til enighet om en erstatning på 6,4 mill. kr som følge av rådgivningsfeil i forbindelse med Stupeanlegget på Koigen. Rådmannen anbefaler at arbeidene med stupeanlegget gjenopptas. Saken behandles i Hamar formannskap i morgen.

Hamar kommune stoppet arbeidene ved Stupeanlegget 3. desember 2013 for å kvalitetssikre den tekniske løsningen og gjennomgå økonomien i prosjektet.

Hamar kommune og Sweco er nå enige om en erstatning til Hamar kommune på 6,4 millioner kroner som følge av rådgivningsfeil.

Hamar kommunes kostnad for Stupeanlegget blir 12 mill. kr – ut fra forventet sluttkostnad på kr 23,5 mill. kr fratrukket erstatningsbeløpet, momskompensasjon og gavebeløpet som er gitt av Sparebankstiftelsen DnbNor.

Kan ferdigstilles neste vår

- Jeg er svært tilfreds med at vi har funnet en løsning, sier rådmann i Hamar, Martin Kulild. - Arbeidene kan gjenopptas umiddelbart etter politisk behandling. 

Ordfører Morten Aspeli synes dette er gode nyheter. – Jeg er glad for at saken nå er klar for endelig politisk behandling og ser fram til at stupeanlegget kan tas i bruk neste sommer.

Stupeanlegget, som kanskje er Norges mest omtalte stupeanlegg, blir et flerbruksanlegg til berikelse for Hamar og til glede for mange.

Arbeidene med anlegget kan ferdigstilles i oktober. Strand og gangvei på Koigen kan gjøres ferdig våren 2015, når vannstanden er lav. Anlegget vil kunne være ferdig innen utgangen av mai 2015.”