Åker gård legges ut for salg. Men i Hamar kommune er politikerne ikke interesserte i gården.

– Jeg tror ikke vi skal vurdere å kjøpe gården, men jeg hadde håpet at staten ville ta vare på gården videre, sier Hamar-ordfører Morten Aspeli.
Det var rådmann Martin Kulild som informerte formannskapspolitikerne onsdag om Statsbyggs planer om å selge Åker gård.
– Nå er skal gården selges, så er det opp til dere om vi skal gjøre noe med gården, sa Kulild.
– Det er ei kulturhistorisk perle, men jeg tror ikke kommunen skal bruke penger på å skaffe seg mer eiendom, rådet BBL-politiker Helge Hafsahl Karseth.
Lenge kjempet man for å få til et mat- og måltidssenter på Åker gård, og Statsbygg planla et senter for arkiv, bibliotek og museum på gårdens område. Nå er alle planer skrinlagt.
Åker gård er en av de eldste gårdene i Hedmark, og man har ved arkeologiske utgravninger funnet gjort rike gjenstandsfunn fra 500-tallet.