Hun er elevrådsleder på Børstad ungdomsskole, klassekamerat med Abba (Abdallah Taleb) og skal være konferansier på Triangelen lørdag formiddag. Lignende aksjoner for lengeboende asylbarn i Norge vil bli holdt en rekke steder i landet lørdag.

– Abba ER norsk nå

Det er trist når Høyesterett tar en slik avgjørelse som å si at Abba har vært her ulovlig og derfor ikke kan få bli i Norge. Det er ikke Abba sin skyld at han er blitt helt norsk! Det er for sent å kaste ut noen som har gått alle skoleårene sine i Norge. Dessuten er han en av oss i 10B på Børstad. Det går ikke an å rive en av oss ut av klassemiljøet for å sendes til et fremmed land, appellerer Fanny Løvholm på vegne av seg sjøl og klassekameratene til Abba.

– Jeg husker hvordan det var rett før jul i fjor da vi fikk vite at Abba hadde fått endelig beskjed om å dra fra Norge. Det ble sterke reaksjoner i klassa. Folk gråt, og det ble veldig dårlig stemning i klassa. Noen av oss sendte meldinger gjennom juleferien, for vi visste ikke om han plutselig kunne bli sendt ut.
– Det er et stort skritt fra å sende SMS-er til å lede en aksjon midt i gågata i Hamar?

– Ja, men det er viktig at vi medelevene aksjonerer – selv om vi synes det er litt skummelt å stå der foran politikere, andre viktige folk og alle andre som vil komme og støtte aksjonen på lørdag midt i gågata. Det er jo bare politikerne som har mulighet til å gjøre noe med dette nå, og da må vi vise dem hva vi står for.

– Kom og støtt opp!

På vegne av klassekontaktene i Abbas klasse oppfordrer Siv Edblom flest mulig i Hamar til å komme til Triangelen lørdag klokka tolv for å påvirke politikerne til å jobbe for at de lengeboende asylbarna får bli.

– Vi tar utgangspunkt i de nasjonale markeringene som skal foregå over hele landet lørdag 12. november og appellerer til medmenneskeligheten til folk som bor i Hamar, sier Edblom.
Hun viser til at det var støttegruppene til Yalda i Tromsø og Nathan i Bergen som tok initiativet til landsdekkende markeringer i samarbeid med Foreningen av tolvte januar.

NOK ER NOK

Edblom viser til pressemeldinga fra Foreningen av tolvte januar der, under mottoet NOK ER NOK – ny behandling for de lengeværende asylbarna! står å lese:

“I Barn på flukt-meldingen har Stortinget sagt at dagens praksis overfor de 544 lengeværende asylbarna er for streng i forhold til lovens intensjon. De sa også at det skal komme en praksisendring der hensynet til barnas beste skal vektlegges mer enn i dagens praksis.

Dommen i Høyesterett 21. desember viste at dagens lovverk ikke er tilstrekkelig for å sikre barnekonvensjonens stilling når det gjelder asylbarna. Dommerne ga UNE rett til å vekte innvandringsregulerende hensyn framfor prinsippet om barns beste, selv om barna i disse sakene har levd hele sine liv i Norge.

Dermed er ballen kastet over til politikerne. Det er de som har makt til å endre regelverket. Nå må politikerne sørge for handling!”

Krav

Dette krever Foreningen av tolvte januar:
1. Strakstiltak og en ny forskrift som klart slår fast at barns beste skal gå foran innvandringspolitiske hensyn.
2. At FNs Barnekonvensjon skal ha forrang i saker som omhandler barn i Norge – også utlendingssaker.
3. At de lengeværende barna får en ny behandling av sakene sine i UDI etter ny forskrift, med vekt på deres tilknytning til Norge, og med advokatbistand.