Riksantikvaren var innom Hamar på sin tredagers reise som bilegrim og pilegrim til Trondheim i følge med sin svenske kollega.

Vakker framføring

Holme ble bergtatt av Knut Kippersund Nesdals og Kristine Lundsbakkens formidling av den kjente, latinske 1200-talls-teksten Pie Jesu til Andrew Lloyd Webbers melodi fra hans rekviem (1985).

- Jeg har sjelden hørt en så vakker framføring som den jeg fikk høre her i Hamardomen, sa Jørn Holme.

Viktig for Norge

Riksantikvaren nøler ikke med å karakterisere kirkeruinen og vernebygget som et av de viktigste arkitekturbygg i landet.

– Men ikke bare er dette er et av landets viktigste moderne arkitekturbygg; i tillegg tar vernebygget vare på ruinen til et av landets viktigste kirkebygg. Når Hamardomen attpåtil er blitt en helt ny kulturscene og et nytt kirkebygg, går det an å snakke om kindereggeffekt pluss litt til, sier Jørn Holme til Hamar Dagblad/Østlendingen.

Forsinka pilegrimstur

Egentlig skulle riksantikvar Jørn Holme ut og prøve pilegrimsleden for to somre siden.

– Jeg skulle starte den 23. juli 2011. Naturlig nok ble ikke det noe av, forteller Holme, som i stedet måtte Utøya-sjokket inn over seg som resten av folket.

– Som ansvarlig for pilegrimsledene i Norge, tar jeg derfor en tredagers tur nå. Jeg inviterte med meg min svenske kollega slik at vi kan drøfte hvordan vi kan løfte fram på en god måte den viktige kulturarven som pilegrimsledene er.

– Konseptet pilegrimsled og vandring er viktig for vår tids mennesker, enten man er troende kristen, tilhører en annen religion eller er et søkende menneske uten noen spesiell religiøs tilknytning, uttaler riksantikvar Jørn Holme.