Det var under en orientering til formannskapet onsdag at byggeprosjektsjef Ole Johnny Eriksen i Hamar kommune orienterte om utviklingen i forhandlingene mellom kommunen og leverandørene.

23,5 millioner

– Vi har gått en del runder fram og tilbake. Nå ser vi for oss en makskostnad på 26,5 millioner kroner, og en minimumskostnad på 21 millioner kroner for å gjennomføre stupetårnprosjektet, sa prosjektlederen til formannskapet.

Han skisserte en forventet kostnad på 23,5 millioner kroner. Det er mindre enn da man så for seg at prosjektet kom til å koste rundt 30 millioner kroner, men likevel vesentlig mer enn kommunestyrets godkjente kostnadsramme på 13,9 millioner kroner.

– Kostnadsspennet har krympet og vi er mye mer sikre på hva som blir de reelle kostnadene ved prosjektet enndet  vi var for et år tilbake, sa Eriksen.

Deretter ble formannskapet lukket, av hensyn til «kommunens forhandlingsposisjon».

BBL Tor Inge Martinsen mente at man måtte være varsom med å lukke møter:

– Mer offentlighet må være det ønskelige i denne saken og i alle andre saker, sa Martinsen, som likevel gikk med på å lukking sammen med et enstemmig formannskap etter å ha fått høre argumenter fra rådmann Martin Kulild og ordfører Morten Aspeli.

– Vi har ikke noe interesse av å holde ting borte for offentligheten, men akkurat nå er v inne i en prosess med forhandlinger av konkurransemessig karakter. Men resultatene av disse forhandlingene lover vi i høyeste grad skal være offentlige når de er avklarte, sa Aspeli.

Stoppet jobben

Arbeidet med stupetårnet ble midlertidig stanset 4. desember i fjor. Siden da har kommunen vært usikker på om stupetårnet skal ferdigstilles, utsettes eller skrinlegges.

Det vedtas senere, men administrasjonen ønsker signaler på hvilken retning de skal jobbe videre snarest.