Tatyana Arnesen mener Vang Røde Kors tar grundig feil og tillegger asylsøkere behov de ikke har når de kommer til Norge for å be om opphold her i landet.

BAKGRUNN: 

– Feil virkelighetssyn

Den ukrainske kvinna som har bodd i Norge de siste tolv åra, ønsker å fortelle hvordan det oppleves å komme utenfra og møte den norske velstanden.

– Det er ikke farlig å bo på 15 kvadratmeter. Jeg og min mann har bodd i campingvogn i to og et halvt år, og det går helt fint. Vi er fortsatt gift, smiler Arnesen lurt, og forteller at boforholdene er for å løse en nødsituasjon.

– Min søster som er gift og har åtte barn, bor i vårt hus. De har utfordring med å få lån på grunn av skyhøye krav til budsjett fra banken, sier Arnesen.

Hun synes Vang Røde Kors har feil fokus.

– Ormseter gjør en fantastisk jobb og har stort hjerte for folk i nødssituasjon! Jeg er stolt av dem!

Foreldre i minibolig

Tatyana Arnesens foreldre er asylsøkere på Koppang.

– De bor i køyesenger på et rom som er mindre enn mitt kontor her i Hamar. De har kanskje 10–12 kvadratmeter til rådighet, men de klager ikke. Kjøkken, dusj og toalett deler de med asylsøkere i fire andre rom. De tilpasser seg, og alt går bra, forteller Arnesen.

Hun ønsker å peke på det hun ser som den virkelig store utfordringen for folk som vil bosette seg i Norge.

– Utenlandske borgere som kommer fra betydelig dårligere boforhold, tvinges til å leve opp til norsk standard, ellers blir de sett ned på. Banker gir ikke lån for å kjøpe hus. Selv om utlendinger i Norge har full jobb, nektes de lån fordi levebudsjett blir satt opp etter norske forhold. Det virker helt ulogisk for folk som ikke har så store krav, sier Arnesen.