(Hamar Dagblad)

Hamar Montessoriskole ble etablert i 2001 og holdt da hus i det gamle speiderhuset i Aluvegen.

Fra 2010 var skolens barneskoleelever på Ener mens ungdomsskoleelevene flyttet fra Ener til det gamle Telenor-bygget på Sælid i 2017. Da hadde tankene om å bygge en ny skole pågått i ti år og i 2016 ga Hamar kommune en lånegaranti på 30 millioner kroner. I februar 2018 flyttet de inn i flunkende nye og skreddersydde lokaler på Hedmarkstoppen. Nå er det 97 elever på skolen og til høsten vil trolig alle 105 plassene skolene har kapasitet til være fylt opp. Da vil det trolig også bli en skikkelig markering av jubileet.

– Vi ønsker å markere 20-årsjubileet med en skikkelig fest, men tida vi er inne i gjør det vanskelig å planlegge akkurat når det blir, sier rektor Helle Sagstuen.


Større bevissthet

Sagstuen, som ble ansatt som rektor i høst, har jobbet på Montessoriskole siden 2007 og på den tiden var det langt mere fordommer mot den alternative pedagogiske retningen som Montessori representerer og kunnskapsnivået blant befolkningen har etter hvert økt. Med tiden har flere stilt spørsmål ved nærskoleprinsippet og funnet ut at den skolen som er nærmest kanskje ikke nødvendigvis tilbyr den beste pedagogikken for deres unger.

– Vi opplever at flere og flere foreldre er mer bevisste på valget i pedagogisk retning og vi har sett flere eksempler på at familier velger å flytte hit på grunn av at det er Montessoriskole på Hamar, forteller Sagstuen.

Lykkelig som mellomstor

Det finnes i alt 12 Montessoriskoler i Innlandet, men man må over på Gjøvik-sida og Solør for å finne de nærmeste. På Hønefoss er det faktisk to Montessoriskoler, noe som nesten er oppsiktsvekkende med tanke på størrelsen på byen. Skolen på Hedmarkstoppen har elever fra både Hamar, Ringsaker, Løten og Stange og i Hamar finnes det to Montessoribarnehager, noe som påvirker belegget på skolen positivt.

– Vi er en mellomstor skole og vi har ikke noe mål om at dette skal bli en stor skole, sier Sagstuen som er imponert over at Hamar har et blitt et nasjonalt kraftsenter for Montessoripedagogikken.

– I tillegg til en skole og to barnehager er Hamar et av tre steder i Norge hvor man kan ta Montessori-utdanning. Når vi har ferie stiller vi lokalene til disposisjon slik at de kan brukes til undervisning av kommende montessoripedagoger, forteller Sagstuen.

– Bare å komme innom

I Montessoripedagogikken legges det opp til frihet slik mange kanskje også forbinder med steinerpedagogikk, den andre av de to største alternativene til offentlige skoler. Mange forveksler nok denne friheten med uro i klasserommene og dette er en av mytene et besøk på Montessoriskolen vil avkrefte. Da Hamar Dagblad var på besøk var undervisningen godt i gang og lydnivået minnet mer om et bibliotek enn en grunnskole. Elevene satt konsentrerte over diverse Montessorimateriell mens lærerne satt på gulvet og ga lavmælt veiledning.

– Det kan være vanskelig å forklare fullt ut hva Montessoripedagogikken går ut på, det er lettere å vise. Derfor har vi mye besøk her og tar stadig med folk inn i klasserommene. Det er elevene vant til. Det er bare fint med åpenhet, så det er bare å komme innom hvis man er interessert i å finne ut mer om Montessoriskolen, sier Sagstuen.

Det er ikke bare at det er stillere og at elevene ikke sitter ved hver sin pult som differerer fra den konvensjonelle skolemodellen. På Montessoriskolen er elevene heller ikke delt inn etter fødeår.

– Her jobber vi i aldersblandede grupper der tanken er at elevene skal være hverandres læremester, forteller Sagstuen og assisterende rektor Grete Andresen Lervik.

Om man skulle få lyst til å begynne på Montessoriskole om man allerede har gått noen år på vanlig skole er det fullt mulig.

–Vi ser helst at de begynner i 1. klasse her, men om det er plass er det også mulig å begynne midt i løpet. Det kan oppleves som en stor overgang, men dette klarer vi å forberede elevene på. Overgangen er nok ofte større for foreldrene. Det tar gjerne litt tid å skifte miljø, men pedagogikken vår er rustet for å romme det, forteller de.