(Hamar Dagblad)

– Trenden er snudd. Nå er det soloppgang i økonomien i Hamar. Og vi har relativt sett blitt rikere som kommune, sa Hamar-rådmann Bjørn Gudbjørgsrud da han tirsdag presenterte Hamar kommunes regnskapsresultat for 2016.

Driftsutgifter var høyere enn inntektene og i etterdønningene av de mange store investeringene i Hamar slet kommunen med høye lån.

Gudbjørgsrud kom inn som rådmann og proklamerte et behov for innstramminger og sterkere budsjettstyring.

Ville rydde

De siste to budsjettene har vært preget av kraftige kutt og omorganiseringer, og det er blitt innført nye rutiner for investeringer. Det har ført til at Hamar-budsjettet på to år har blitt forbedret med nesten 90 millioner kroner.

– Samtidig har vi fått drahjelp av den desidert høyeste befolkningsveksten i Innlandet, høyere skatteinntekter, et hyggelig rentenivå, god budsjettstyring og, ikke minst, et moderat lønnsoppgjør, sier Gudbjørgsrud.

146 millioner kroner foreslås satt i fond til framtidige investeringer.

For ordfører Einar Busterud smaker budsjettoverskuddet på 59 millioner kroner ekstra godt:

– Det var spesielt å gå til valgkamp på å rydde opp i kommuneøkonomien, men det var et sterkt behov for det. Jeg vil rose hele det politiske systemet for at de forsto alvoret, og for måten administrasjonen i kommunen har håndtert dette på, sier Busterud.

Dermed har han fått et handlingsrom for framtiden, selv om rådmannen advarer sterkt mot å øke pengebruken drastisk. Rådmannen ser nemlig tegn på at overføringene fra staten til kommunene vil bli lavere:

– Vi er nødt til å klare oss mer på egenhånd.

Østre Torg-løft?

Likevel: Rådmannen har noen tips:

– Jeg foreslår fem millioner kroner til satsing på nærings- og sentrumsutvikling, og vi må sette av penger til bufferfond til å håndtere rentesvingninger og at resten blir egenkapital som vi skal bruke til å skape vekst og investere i infrastrukturen framover. Fortsetter befolkningsveksten må vi nok investere mer i barnehage og skole i tiden framover, sier Gudbjørgsrud, som ikke ønsker noen økning av eiendomsskatten i Hamar.

Ordfører Busterud vil ikke være gjerrig:

– For å lokke til oss nye innbyggere er det viktig at vi bruker penger slik at det skjer noe nytt hvert år. Nå er tiden inne for å investere litt i sentrum, sier Busterud og signaliserer neste satsing:

– Østre Torg trenger litt opprustning.