HA brøt god presseskikk

Fikk prisen: Fra venstre: Geir Terje Ruud (jury), Frank Brandsås (prisvinner) og Tove Lie (jury) under Hedmark Journalistlags prisutdeling i Elverum i november i fjor. Foto: Rune Hagen

Fikk prisen: Fra venstre: Geir Terje Ruud (jury), Frank Brandsås (prisvinner) og Tove Lie (jury) under Hedmark Journalistlags prisutdeling i Elverum i november i fjor. Foto: Rune Hagen

Artikkelen er over 4 år gammel

– Saken styrker bransjens og avisens troverdighet. All ære til Hamar Arbeiderblad, sto det i juryens begrunnelse da HA-journalist Frank Brandsås mottok Hedmarks Journalistpris i 2015. – Brudd på god presseskikk, sier Pressens Faglige Utvalg.

DEL

Hamar Arbeiderblad og journalist Frank Brandsås var først ute med nyheten om pensjonsavtalen som den avgåtte Eidsiva-direktøren, Ola Mørkved Rinnan, hadde forhandlet seg fram til. Særlig skapte de avtalte betingelsene i forhold til ektefellepensjon store overskrifter.

Rettet ikke opp

Ola Mørkved Rinnan klaget saken inn for Pressens Faglige Utvalg (PFU) fordi han mente Hamar Arbeiderblads framstilling av saken var feilaktig og at avisa unnlot å informere om sider ved saken som var relevant for offentlighetens forståelse av den. Dette gjaldt blant annet at ektefellepensjonen først utløses ved klagers død. Det reageres også på at feilaktige opplysninger ikke ble rettet snarest mulig, og at det feilaktige inntrykket fikk feste seg. Hamar Arbeiderblad mente de hadde gjort det som kan kreves i sakens anledning.

Saken ble behandlet i Pressens Faglige Utvalg torsdag og HA ble dømt for brudd på god presseskikk. HA ble dømt etter Vær varsom-plakatens paragrafer 4.4 og 4.13. Avisa har gått lenger enn de hadde dekning for og de har ikke rettet opp egne feil.

God journalistikk

Geir Terje Ruud, Tove Lie og Eirik Berg satt i Hedmark Journalistlags jury som skulle plukket ut den beste blant Hedmark-journalistenes saker i året som var gått, gi en begrunnelse og dele ut Hedmarks Journalistpris for 2015. Ifølge journalistlagets statutter skal prisen deles ut til «utmerket journalistisk arbeid innenfor radio, tv, internett eller trykte medier». Prisen består av 5.000 kroner og en tegning. Utdelinga foregikk i festlige rammer under Hedmark Journalistlags årsmøte på Elgstua i Elverum 7. november.

– Jeg opplevde saken som et sjeldent eksempel på god, kritisk journalistikk. Nødvendig, vil jeg si. Men når HA nå felles av PFU for å ha gått for langt og ikke ha beklaget egne feil, er det synd i en sak som absolutt fortjener dagens lys, sier Geir Terje Ruud i juryen. Han mener lokalmedier bør avsløre slike saker oftere, men legger til at håndverket må være godt og presist.

Bare førstesida

«Frank Brandsås har stått for en klassisk avsløring. Saken er godt, redelig og grundig dekket», heter det i juryens begrunnelse. Til egen avis etter prisutdelingen sa journalist Brandsås at det var utrolig stort å vinne prisen og at prisen gjør at han får lyst til å fortsette å jobbe med denne typer saker.

Prisvinner og HA-journalist Frank Brandsås sier nå at PFU-dommen ikke dømmer artikkelen, men opplysninger som kom på avisas førsteside i forbindelse med artikkelen.

– Jeg så aldri førstesidehenvisningen som ble produsert. Det er feilaktige opplysninger i den som HA blir dømt for. Det er sjølsagt beklagelig at HA dømmes i PFU. Men det har altså ikke noe med artikkelen jeg fikk prisen for, sier Brandsås. Han sier at avishuset i Hamar nok har lært av episoden og at man bør være mer nøye med hva som presenteres på førstesiden av avisa.

– Det som er viktig er at det jeg skrev i artikkelen, og det jeg fikk journalistprisen for, ikke inneholder feil. Jeg har mitt på det tørre og jeg ble veldig glad for prisen, sier Frank Brandsås.

Artikkeltags

Kommentarer til denne saken