(Hamar Dagblad)

Arrangementet er et samarbeid mellom organisasjonen First og Statoils talentprogram, «Morgendagens Helter». Hensikten er å øke interessen for realfag, og dermed stimulere barn og unge til å bli morgendagens ingeniører og forskere.

Turneringen samlet 650 deltakere i Statoils lokaler på Fornebu som konkurrerte om priser i kategoriene forskning, teknologi, markedsføring og kjerneverdier, i tillegg til robotkonkurransen der lagene styrte en egenlaget LEGO-robot gjennom en løype der den skulle utføre forskjellige oppdrag.

Siden midten av september har 13.000 deltakere fordelt på 899 lag fra 44 skandinaviske byer jobbet for å løse utfordringer med hvordan man kan bruke vann på en bedre måte. Etter de regionale finalene sto det kun 45 lag igjen i turneringen, blant annet Moose of Norway fra Ringsaker.

Laget fra Stavsberg gjorde en solid innsats og kunne dra hjem med æren i behold.

Moose of Norway består av seks jenter og fire gutter på 12 år som går på Stavsberg Skole i Ringsaker.

Laget har vist en enorm stå-på-vilje der de har brukt store deler av fritiden sin til å øve, markedsføre seg og jobbe med forskningen sin.

– Realfagstalenter er en sjelden vare i Norge. Moose of Norway fra Ringsaker har vist en imponerende innsats, glød og læringsvilje under hele turneringsperioden. Det er nettopp disse kvalitetene som kjennetegner Norges største talenter innenfor idrett, kultur og utdanning. Forhåpentligvis vil mange av deltakerne bli ingeniører og forskere i framtiden, sier Cathrine Instebø, sponsorsjef for Statoil Morgendagens Helter.