(Hamar Dagblad)

– Fordelen er at vi er et veldig lite og slankt selskap som er bemannet med tanke på prosjektgjennomføring. Prosjektet er i fokus, ikke andre myndighetsoppgaver. Vi jobber veldig målrettet og det blir en profesjonalisering av motorveiutbyggingen, sier Moshagen.

– Vi skal bli veldig gode på vei.

Nye oppgaver

I månedsskiftet februar-mars kom det beskjed om at man ønsket et Hamar-kontor. På kort tid har man fått rekruttert 15 fast ansatte:

– Vi har hatt en aktiv og effektiv rekrutteringsperiode, med mange bra søkere. Nå har vi fått på plass ansatte i alle posisjoner med riktig erfaring og riktig kompetanse. Vi har hentet folk fra Statens vegvesen, Jernbaneverket, konsulentfirmaer, HR-prosjekter, Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap, Statoil og sågar Finansdepartementet i Danmark. Vi har fått en sammensatt gruppe ansatte med spesifikke og gode kunnskaper, sier Moshagen, som ser for seg at det i hektiske perioder kan være opptil 25 som jobber på Hamar-kontoret.

– Hva er kontorets funksjoner?

– Vi er byggherre for den store utbyggingen av Kolomoen-Moelv, der vi vil lede og styre, skaffe og følge opp kontrakter og drive med grunnarbeid.

– Og når prosjektet er over, så legges kontoret ned?

– Vi skal bygge vei helt til Ensby, og det kan jo hende at selskapet får nye oppgaver i Innlandet. Vi har noen milliarder som skal brukes på vei forbi Lillehammer, så vi har fullt opp å gjøre her minst fram til 2022.

Nye arbeidsplasser

Åpningen av Hamar-kontoret i fjerde etasje Vangsveien 74 markert med et stort seminar, med ordførere, fylkesordførere, stortingspolitikere og næringslivsledere til stede.

Einar Busterud er glad for at Nye Veier havnet på Hamar:

– Kontoret betyr så mye mer enn de 15 arbeidsplassene vi har fått i Hamar, fordi det vil bidra til at vi får gode transportforhold i regionen vår som er det viktigste for å skape nye arbeidsplasser, sier Busterud.

Til stede var også Høyres Gunnar Gundersen:

– Jeg har fått et veldig godt førsteinntrykk av Hamar-kontoret. De har en god strategi og ting virker gjennomtenkt. De angriper utfordringene og forsøker å finne ut hvordan de kan gjøre veiutbygging enklere.

– E6en kommer i denne regionen tidligere enn forventet, så Nye Veier åpner en helt annen mulighet for Innlandet. For Hamar og Hedmarken vil det jo betyr et kvantesprang når den nye firefeltsveien kommer tvers igjennom distriktet.

– Hva er forventningene dine?

– Jeg er veldig spent på hva Nye Veier kan bidra med når det gjelder det å få mer vei for pengene. Veiene koster det dobbelte i Norge av hva de koster i Sverige, og da tror jeg at flere miljøer kan føre til at man finner billigere løsninger, sier Gundersen.

Ringsaker-ordfører Anita Ihle Steen har også store forventninger:

– Vi har sett fram til at prosjektet skal settes i gang. For vi har drevet med planarbeid og planlegging i mange, mange år, og nå er vi endelig der at datoene begynner å komme. Strekningen Kolomoen–Arnkværn legges ut på anbud i disse dager og så legges strekningen i Ringsaker ut i desember, og da blir det spennende å se hvilke entreprenører som melder seg på.

– Og så vet vi at vi nå skal inn i laaange byggeperioder, og det har fordeler og ulemper. Men vi vet at resultatet i enden er så viktig.

– Hva tror du om Nye Veier?

– Jeg forventer at de gjør det de sier de skal gjøre, og at de hele tiden skal tenke gode løsninger i forhold til byggeperioden, i forhold til drift og vedlikehold i etterkant og at de greier å holde de tidsfristene som de selv skisserer. Også gleder jeg meg å se hva dette vil bety for dem som nå ønsker seg jobb i entreprenørbransjen lokalt.