(Hamar Dagblad)

– Det kommer til å bli tøffe prioriteringer framover, og vi er forberedt på kritikk selv om man nå jubler i Skarnes. Men nå har vi en innstilling som vil få et flertall i fylkestinget, sa Aasa Gjestvang.

Prioriteringer

Fredag ettermiddag presenterte fylkesrådet sin innstilling til ny skole- og tilbudsstruktur ved de videregående skolene i Hedmark. Overraskelsen var stor når man i innstillingen hadde bestemt seg for at alle de 14 videregående skolene i Hedmark består.

Det betyr at Skarnes videregående skole består.

Hedmark fylkeskommune søker om et 13-årig skoleløp, med kommunen på lag, for at Midt-Østedal vidergeående skal opprettholdes.

– Økonomisk dekker vi inn dette ved å omprioritere midler fra fylkesveiene. Å drive med politikk handler om å prioritere, og vi prioriterer nå å bruke penger på skole framfor vei for å opprettholde driften på Skarnes.

– Dette er ikke noe lett valg, for vi har behov for alle veikronene vi får inn i Hedmark. Ved å ikke gjøre strukturelle endringer, så må en ta noen tøffe beslutninger, sa Aasvang og ga samtidig tydelig signal om at hun ikke var enig i innstillingen hun selv la fram.

Søkertallet avgjør

Fylkesrådet går inn for at det settes en norm på 60 prosent oppfylling på ordinære klasser. Det vi si at skal en klasse opprettholdes på yrkesfag så må det være minst ni elever der. Minstetallet blir 18 på studiespesialiserende fag.

– Da har vi en visshet om at det kommer til å bli vanskelige runder og mye sterkt engasjement, for da er det elevsøkertallet som avgjør hvordan skolene vil se ut fra år til år. Det kommer til å bli reduksjon av tilbud og reduksjon av arbeidsplasser. Det kommer ikke til å bli lette runder, varsler Aasvang.

For elevtallet er i fritt fall. Antall 16-18-åringer i Hedmark blir 1.000 færre i perioden 2015-2025, og Hedmark fylkeskommune får dermed mindre overføringer fra staten.

– Vi skal levere like god skole, med færre elever med mindre penger, sa Aasvang.

– Men, det er viktig å si at det går veldig bra med opplæringen i Hedmark, selv om elevtallet går nedover.

– Hva sier du til de som er skuffet over at det ikke kuttes skoler, og at man nå vil få kuttene ved hver skole?

– I Skarnes er man nok veldig glade, men noen vil ikke synes at dette er bra i det hele tatt. Det er vanskelig å gjøre alle fornøyde.