Gå til sidens hovedinnhold

Innlandsbedriftene er optimistiske på 2018

Artikkelen er over 3 år gammel

Næringslivet forventer noe høyere lønnsomhet i 2018, men planlegger ikke å øke bemanning eller investeringer mye.

Det viser en forventningsundersøkelse som er gjennomført av Kantafør TNS for Sparebank 1 Østlandet.

De har undersøkt graden av optimisme blant bedrifte, og folks tiltro til egen husholdnings- og landets økonomiske utsikter. Et representativt utvalg på 1000 bedrifter og om lag 2000 forbrukere i Hedmark, Oppland, Oslo og Akershus ble intervjuet i slutten av november.

De største mest positive

Totalt sett optimismen rimelig stabil i innlandet, selv om den er redusert med ett prosentpoeng for 2018 enn for året før. De større bedriftene som har omsetning på mer enn 50 millioner kroner årlig, har imidlertid høyere forventninger til omsetning, lønnsomhet og etterspørsel.

– Optimismen er størst blant de store og etablerte bedriftene, men det gjelder både store og små bedrifter, sier konsernsjef Richard Heiberg i Sparebank 1 Østlandet, som er fornøyd med at de store lokomotivene i Innlandet ser lyst på framtida.

Reiseliv, privat tjenesteyting, eiendom og industri har høyest forventninger, mens primærnæringen har lavest forventninger. Generelt er optimismen litt lavere enn i resten av landet. 

– Vi er ikke de aller største optimistene, men så er vi heller ikke de største pessimistene. At vi ikke har de store toppene eller bunnivåene, skyldes trolig at næringslivet har er sammensatt av en større andel mindre bedrifter, og at vi ikke har så mange bedrifter innenfor sykliske næringer som olje, shipping og fisk. Det gjør næringslivet solid, og har du jobb ser du lysere på framtida, mener Heiberg.

– Innlandet er også helt i front i digitalisering og IKT, med VR- og AR-miljøene på Hamar, og Raufoss og NTNU-miljøet på Gjøvik.

Håpefulle eksportbedrifter

Eksportbedriftene har dobbelt så høye forventninger sammenlignet med bedrifter som ikke eksporterer, men har sitt marked lokalt eller nasjonalt.

Det mener Heiberg kan tilskrives lav rente og svak norsk krone over lengre tid.

– Derfor er det ikke overraskende at eksportbedriftene i år som i fjor har høye forventninger til økonomien det kommende året, sier Heiberg.

Folk flest har trua

Også de fleste forbrukerne i Hedmark og Oppland tror at landets og husstandens økonomi blir som nå eller bedre i 2018. Åtte av ti tror på at økonomien vil være stabil. Men sammenlignet med landsgjennomsnittet er forbrukerne i innlandsfylkene mer pessimistiske til landets økonomi for 2018 enn resten av befolkningen. Vi er også mer nøkterne til egen økonomi til neste år enn gjennomsnittet for hele landet.

Unge mennesker ser lysere på økonomien enn eldre. De under 30 er mer optimistiske enn gjennomsnittet i undersøkelsen, mens de over 60 er mer pessimistiske. Og som for bedriftene, er det de med høyest inntekt som har størst tro på et godt år i 2018.

Sparebanken har fått utført disse undersøkelsene i flere år.

– Vi gjør det for å få kunnskap om kundene våre, fordi halvparten av innbyggerne og bedriftene i Hedmark og Oppland er kunder hos oss, sier Heiberg.

Norges Bank har varslet at styringsrenta vil holdes på et lavt nivå gjennom mesteparten av 2018, men at det kan komme en liten økning mot slutten av året. Det bekymrer ikke Heiberg. 

– Kundene våre er generelt flinke til å gjøre opp for seg, og nye lånesøkere blir stresstestet for et rentenivå som er fem prosent høyere enn nå før de får lån. Vi er enige med folk i Innlandet, vi tror det vil gå bra.

Kommentarer til denne saken