(Hamar Dagblad)

– Det kom en lovendring i fjor som gjør det mulig for oss å holde kurs for våre kunder. Det er noen forutsetninger her: Vi får ikke lov til å holde kursene i egne lokaler på grunn av konflikt mellom salgs- og skjenkebevilling, forteller butikksjef Martin Lillemæhlum på Vinmonopolet i Hamar.

Derfor blir kursene i første omgang avviklet på Scandic Hotell i Hamar.

Pilotprosjekt

13. september holdes det første kurset, «Lær å smake rødvin». Det ble fullbooket på rekordtid. Men det er ledige plasser på kursene i musserende vin (4. oktober), Chablis (25. oktober) og Burgund (8. november).

Hvert kurs har 25 plasser. Påmelding skjer via Vinmonopolets nettsider.

– Hva skjer på kursene?

– I større grad enn at det er foredrag så blir det en type ledet prøving. Vi prøver rundt fem viner på kurskveldene, der kursdeltakerne får smake og målet er å gjenkjenne kvalitet og se litt på forskjellene mellom vinene som tilbys, opplyser Lillemæhlum.

– Hvorfor ønsker Vinmonopolet å holde kurs?

– Dette er et svar det kundene har etterspurt i årevis, og takket være lovendringen kan vi nå tilby vinkurs til kundene våre. Derfor er vi nå glade for å at vi endelig kan sette i gang med disse kursene, fordi vi ønsker å by på det kundene ønsker seg. Nå er vi ferdige med å utarbeide kurskonsepter som vi mener er riktige å teste ut.

– Vi er ikke ute etter å selge mer og kommer til å likebehandle leverandørene og produsentene på samme måte som vi gjør i hverdagen, men vi ønsker å vise utad den kompetansen som finnes bedriften og samtidig bidra til å øke kunnskapene rundt vin hos kundene våre. Målet er at kundene skal kunne nyte og verdsette vinene sine i større grad.

Evalueres i vinter

Hamar har kommet i selskap med de sju største byene i Norge når det gjelder pilotprosjektet med vinkurs.

– Grunnen til at Hamar ble plukket ut var erfaringen som spesialbutikk og at vi har en bra varefaglig kompetanse innad i butikken.

– Etter disse fire første kursene skal vi sette oss ned evaluere og se hva slags kurs vi skal tilby neste år.