– Mobbing blir det dessverre bare mer og mer av. Det utvikler seg i en farlig retning, ikke minst på nett. Derfor vil jeg ha en oversikt over situasjonen i Åsnes, ikke bare i skolen, men også på arbeidsplasser. Vi kan se til Løten også i denne sammenheng. Der har man tatt grep og mer eller mindre blitt kvitt mobbing i skolen. Det bør være noe å strekke seg mot også for oss, sier Per Roar Bredvold.

Vil kreve sak

Han vil avvente svaret på sitt spørsmål i kommunestyret mandag kveld om hvordan kommunens politiske – og administrative ledelse ser på saken og mener er tilstanden i dag. Og hva man eventuelt har tenkt å gjøre med situasjonen.

– Svaret vil være avgjørende for hva jeg gjør videre i saken. Det er jo slik at en tredjedel av kommunestyret kan kreve en sak satt på dagsorden. Om nødvendig vil jeg mobilisere en tredjedel for en slik sak. Det må bli gjennomført en kartlegging av tilstanden. Det er et krav jeg vil stille, sier han.

Bredvold har tidligere stilt spørsmål om mobbesituasjonen i Åsnes. Nå gjør han det med et krav i tillegg.

– Mobbing er det mange forskjellige varianter av, og det er en plikt for oss voksne, og ikke minst som politikere, å ta ansvar. En landsomfattende undersøkelse viser at 23.300 personer blir jobbet tre ganger eller mer i førsteklasse ved videregående skole. Når over 7000 av disse er mobbing av en voksen person i skolen, er det spesielt ille, sier Bredvold.

Mulig å gjøre noe

Han understreker at han ikke påstår at det er spesielt ille i Åsnes eller Solør ellers.

– Det er uansett viktig å ha tiltak mot mobbing. Kan vi i tillegg være ute i forkant, vil det være ekstra bra. Når vi ser at Løten hadde en situasjon der én av hver femte elev i ungdomsskolen ble mobbet, og at de har klart å gjøre noe med det, forteller det at også vi kan klare å gjøre noe. Mobbing er jo ikke noe spesielt i hverken Løten eller Åsnes, men det er ganske spesielt hva Løten har klart å gjøre ved det. Vi bør kunne lære av det. Også vi voksne hjemme ved middagsbordet. Vi bør tenke nøye på hva vi eventuelt sier om andre der, sier Bredvold.

Han peker også på senskader ved mobbing, at det er noe en mobbeutsatt person aldri får ut av kroppen og blir helt kvitt. Så jeg forventer en orientering om tingenes tilstand på dette området i Åsnes, og jeg vil ha en forsikring om at det blir jobbet aktivt med det. Hvis ikke er det nødvendig å mobilisere en tredjedel av representantene til et krav om å få saken på dagsorden, sier Per Roar Bredvold.