Gå til sidens hovedinnhold

Håndball, skog og helse

Leder Dette er en leder. Lederen gir uttrykk for avisens holdning.

Godt omdømme er en viktig faktor for et steds vekst og utvikling. Det er opplest og vedtatt. Det vanskelige er å definere hva som gir stedet godt omdømme og hvordan forvalte og videreforedle dette best mulig. For i det hele tatt å få et omdømme, må du bli vurdert av andre. Da er det avgjørende hva du vil at andre skal vurdere ved deg og hva du helst ikke vil framheve. Skal mange vurdere deg, må det være unikt og skal det gi et godt omdømme må dette unike selvsagt oppfattes som positivt. At Elverum for eksempel er passe urbant fordi det «bare ligger et par timer fra Oslo» er for eksempel verken unikt eller positivt.

Å ha Norges desidert beste håndballag er uten tvil unikt og har positivt fortegn. I forhold til vekst og utvikling blir spørsmålet om et slik omdømme kan gi byen flere innbyggere med skapertrang, positive impulser og nye ideer. Den planlagte millionsatsingen på et padel-senter i byen har sitt utspring i håndballmiljøet, et direkte resultat av deltakernes håndballinteresse. Ringvirkninger, heter det.

Å ligge et par timer fra Oslo er verken unikt eller positivt

Om det finnes ny kapital og forutsigbarhet nok i et håndballag? Slik sett kan det virke mer fristende heller å satse på en status som skoghovedstad eller helsebyen. Også disse helt unike, positive og med mange framtidsmuligheter i kapitalsterke miljøer. Så er det heldigvis ikke enten eller. Det er både og. Men da må de som er satt til å legge til rette for å skape vekst og utvikling sørge for at det beste trekkes ut fra hvert miljø for å tenke målrettet. Tenk en miks mellom håndballens vinner- og uredde ståpå-instinkt, kunnskap om skogens muligheter i det grønne skiftet og den mangesidige og tunge kompetansen vi har innen hele helsespekteret. Tenk hva de får til hver for seg, tenk hva de kunne fått til sammen. Det handler om hvordan sammen bli best.

Kommentarer til denne saken