Elverum vil mekle om innsigelsene i byplanen

Riksantikvaren. Statens vegvesen, Fylkesmannen og NVE har kommet med innsigelser i byplanen. Politikerne vil at kommunen skal gå i mekling.