På valgnatten gratulerte han Ingvar Midthun som ny ordfører. Så viste fintellingen at det fortsatt var muligheter da Ap mistet sitt ene mandat til Høyre. Det sto om fem stemmer.

LES OGSÅ:

- Selv om Høyre gjorde sitt nest beste valg gjennom tidene, så vi at velgerne hadde avvist våre ønsker om strukturendringer i skolen, konkurranseutsetting og nedleggelse av Sætre. Det tok vi på alvor da vi i posisjonen møttes. Etter hvert la vi fram en helhetlig pakke som også Arnfinn Uthus og Sp kunne godta, sier Erik Hanstad.

Positivt å være ordfører

- Var ordførermakten det overordnede? Har du solgt sjelen?

- Nei. Det er en stor forskjell på å sitte i opposisjon og i posisjonen. Som ordfører får du frontet og markedsført sakene på en tydelig måte. Dessuten har jeg gode kontakter inn i regjeringspartiet Høyre. Også det er viktig for Elverum.

- Hvordan skal Høyre stramme inn når viktige kampsaker fra valgkampen blir forhandlet bort?

- Verken skolestruktur, Sætre eller konkurranseutsetting ligger inne i budsjettet eller i langtidsplanen.. Derfor føler jeg at vi fortsatt har kontroll på økonomien i Elverum. Men det blir strammere enn det Høyre hadde tenkt seg.

Justerte kurs

- Blir posisjonen nå styrt etter Sp-politikk?

- Vi tar innover oss at Sp har gjort et godt valg og fordoblet mandatene. Velgerne ønsket ikke en del av våre bygdeløsninger. Det tar vi nå hensyn til og justerer kurs. Men det vi er blitt enige om, er først og fremst en god kurs for Elverum. Vi har også mange andre saker som forener oss, ikke minst i forhold til næringsutvikling, arbeidsplasser, sjukehus, internasjonal samarbeid og samferdsel, sier Erik Hanstad.

Fire nye år

Han gleder seg til å ta fatt på fire nye år, og forventer at det gjennom den nye plattformen blir mer stabilitet mellom partiene i posisjonen enn det siste året.

- Tonen mellom oss er god. Vi har vært gjennom hektiske dager og blitt enige om å jobbe sammen i fire nye år. Det forplikter, sier Erik Hanstad.

Frp fornøyd

Kersti Grindalen, Frp er også glad for at posisjonen klarte å enes, selv om hun i valgkampen anklaget Arnfinn Uthus om å ha vært en bremsekloss for det borgerlige samarbeidet.

- Også i Frp ser vi at Sp har gjort et godt valg. Velgerne har vært i mot en del av vår politikk. Men vi ønsker å være med videre, ikke minst fordi Erik Hanstad er en svært populær ordfører, sier Grindalen.

Venstre

Venstres Gun E. Norstrøm erkjenner at hun må bite i seg at det ikke blir noen strukturendring i skolen, slik Venstre gikk så sterkt inn for. – Vi vil fortsette å være med i posisjon under Erik Hanstad. Så får vi heller jobbe hardt for at det blir bevilget til innholdet i elverumsskolen.

Team Elverum

Ernst Tore Bekken, nyvalgt kommunestyrerepresentant for Team Elverum, er godt fornøyd med den nye plattformen. – Bygdeskolene og Sætre er sikret. Og det blir ingen konkurranseutsetting. Jeg er egentlig overrasket over at så mye av Team Elverums politikk nå er sikret. Vi er i medvind, sier Ernst Tore Bekken.