Gå til sidens hovedinnhold

Har avslått Høgskolen i Innlandets universitetssøknad

NOKUTs styre har vedtatt at universitetssøknaden til Høgskolen i Innlandet (HINN) ikke innvilges. Dette er i tråd med konklusjonen til den sakkyndige komiteen som har vurdert søknaden.

– Den sakkyndige komiteen, administrasjonen og styret har gjort grundige vurderinger. Konklusjonen er at HINN ikke oppfyller alle de nødvendige kravene for å bli universitet. Det er en faglig beslutning basert på faglige vurderinger, sier NOKUTs administrerende direktør Terje Mørland.

For å kunne bli akkreditert som universitet må samtlige krav i Kunnskapsdepartementets studiekvalitetsforskrift med supplerende bestemmelser i NOKUTs studietilsynsforskrift være oppfylt.Kravene i departementets forskrift er fastsatt politisk, mens myndigheten til å gjøre de faglige vurderingene er delegert til NOKUT. NOKUTs beslutning kan ikke overprøves av departementet.

HINN oppfyller de fleste kravene, men tre av dem er ikke oppfylt:

■ HINN har ikke tilstrekkelig antall ansatte med høy faglig kompetanse sett opp mot antallet studenter som tas opp ved høyskolen, og skiller seg ut med relativt få vitenskapelig ansatte per student sammenlignet med både de nye og de eldre universitetene i Norge.

■ Kravet om stabil forskerutdanning og har ikke uteksaminert nok ph.d.-kandidater.

■ Kravet om stabil utdanning og forskning av høy internasjonal kvalitet. Høyskolen viser en positiv utvikling når det gjelder satsning på forskning og kvalitet i forskerutdanning, men komiteen vurderer at det er for tidlig å si om denne utviklingen vil holde seg stabil over tid.

Vedtaket betyr at HINN fremdeles vil være høyskole. Det er imidlertid ingenting i veien for at HINN kan søke på nytt senere.

Kommentarer til denne saken