Alle som nå bestiller nytt førerkort, vil fra 1. september få et som har ny design.

– Den nye førerkortdesignen gir økt sikkerhet mot forfalskning og er lettere å kontrollere, opplyser forteller senioringeniør John Erik Kristiansen i Statens vegvesen i en pressemelding.

Vegvesenet understreker at det ikke er noe krav om å skifte ut tidligere førerkortmodeller i kredittkortstørrelse. Derimot er de store rosa plastlaminerte papirførerkortene (Wien-modell 1-2) ikke gyldige etter nyttår og må fornyes innen 1. januar 2023.

– Førerkortet har ny design med nasjonalmerket plassert i øverste venstre hjørne og er trykt med et optisk variabelt blekk som skifter fra grønt til blått ved å betrakte kortet fra forskjellige vinkler. På forsiden av førerkortet vil det være to identiske bilder, ett i liten og ett i større utgave av innehaver. Dette skal bidra til enklere kontroll av kortets ekthet, sier John Erik Kristiansen.

Det er lagt inn flere nye sikkerhetselementer i førerkortene, slik som blant annet et optisk variabelt sikkerhetselement, sikkerhetsmønster, unikt serienummer og en QR-kode.

I mikroteksten på baksiden av førerkortet finner man nå Kvenfolkets sang «Hyvän illan».

For mer informasjon om dette se Gyldige førerkort i Norge | Statens vegvesen.