Har du sett denne «skrifta» fra riksveg 3 og fylkesveg 30?

Kan noen forklare om dette kun er tilfeldigheter, eller er det spor etter noen som vil «si noe»? Fantasien har få grenser for den som har evnen til å spekulere.