Innlandet fylke har derfor etablert forsterket belysning på flere gangfelt i Elverum på forsommeren, slik at disse har bedre sikkerhet; til skolestart og når det blir mørkere til høsten.

Arbeidene er utført i samarbeid med Elverum kommune.

– Gangfeltet over Kirkevegen har fått forsterket belysning nå i juni. Tilsvarende er gjort på Strandbygdvegen, opplyser fagkoordinator for trafikksikkerhet i Innlandet fylkeskommune, Arne Skybak.

Det er satt opp et belysningspunkt med lampe som gir konsentrert belysing av gangfeltet, slik at gående i gangfeltet – eller på hver side av dette, blir lettere å oppdage for kjørende når det er mørkt.

– Det er viktig at flest mulig barn og unge sykler og går til skole. Derfor må barna og deres foresatte oppleve at skolevegen er tryggest mulig. Kryssing av veg på gangfelt er noe som er forbundet med risiko på skolevegen, så trafikksikkerhetstiltak i forbindelse med dette er derfor viktige tiltak, sier Skybak videre.