Har jobbet på samme kvadratmeteren i 61 år. Han står der nå også, men har litt korona-tilpasset kø

Nå er det rekruttene og juniorene som står i kø for nye skjefter fra verkstedet på Kjellmyra. Men de har fått beskjed om å komme tilbake etter påske når korona-situasjonen forhåpentlig er litt annerledes.