Har koronautgiftene under kontrolll, men et stort smitteutbrudd kan endre alt

På grunn av statlige tiltakspakker har Elverum kommune så langt koronautgiftene under kontroll, men et stort smitteutbrudd kan endre dette.