(Hamar Dagblad)

Sparebankstiftelsen Hedmark har øremerket midler for å støtte prosjekter som bidrar til integrering av flyktninger i lokalmiljøet. Lag og foreninger i Hedmark oppfordres nå til å søke om støtte for å få med flere flyktninger på fritidsaktiviteter.

– Denne ordningen vi nå lanserer kommer som et resultat av krigen i Ukraina og flykningene derfra, men det er viktig å merke seg at man kan søke om støtte til aktiviteter for alle flykninger, uavhengig av hvor flykningene kommer fra, sier leder for samfunn og gaver Kristin Vitsø Bjørnstad.

– En bred ordning

Stiftelsen håper nå at lag og foreninger benytter seg av muligheten til å kunne få støtte og det blir opp til de frivillige organisasjonene å bestemme hva slags aktiviteter de ønsker å søke om støtte til.

– Det er frivilligheten selv som jobber med forskjellige fritidsaktiviteter hver eneste dag som best vet hvordan de kan lage gode tilbud til flykningene. Dette er derfor en relativt bred ordning, men generelt kan vi si at vi støtter de samme tiltakene som Stiftelsen ellers støtter, sier Vitsø Bjørnstad.

Sparebankstiftelsen Hedmark har fra tidligere ordningen «Hele laget» hvor det enkelte lag eller forening kan søke om støtte til tiltak for barn som kommer fra familier med lav inntekt. I denne ordningen kan enkeltpersoner i en vanskelig økonomisk situasjon få dekket innkjøp av utstyr, egenandeler og/eller kontingenter til fritidsaktiviteter.

I ordningen med støtte til fritidsaktiviteter for flyktninger vil man i tillegg til det som dekkes under «Hele laget» også kunne få støtte til andre kostnader laget eller foreningen har i forbindelse med tiltaket, som for eksempel prosjektkostnader i forbindelse med gjennomføringen.

– Enten det handler om et ferietilbud, sport, lek, moro, skogstur, dans, teater eller korpsaktivitet – så er det muligheter til å få støtte til prosjektet, sier Kristin Vitsø Bjørnstad i Sparebankstiftelsen Hedmark.

Fakta

Sparebankstiftelsen Hedmark støtter prosjekter som bidrar til aktivitet og tilhørighet for barn og unge som har flyktet til Norge.

Kriteriene for å søke er de samme som for øvrige søknader til Stiftelsen, men med et eget søknadsskjema hvor prosjektet beskrives.

  • Støtte kan gis til lag og foreninger i Hedmark som setter i gang egne prosjekter/tiltak som legger til rette for aktiviteter for flyktninger i regionen.
  • Støtten kan eksempelvis brukes til utstyr, aktiviteter, deltakeravgifter og prosjektkostnader relatert til aktivitetene.
  • Tiltak for barn og ungdom prioriteres.