Har redusert tidsbruken enormt: – Før rant timene på mens vi satt og slo mygg

Lederen for skadefellingslaget i Nord-Østerdal, Jo Esten Trøan, viser til at det brukes veldig få timer på en felling nå, sammenliknet med for noen år tilbake.