Har ryddet opp etter utallige konkurser – nå skal han hjelpe næringslivet gjennom koronakrisen

Elverumsadvokat Helge Hartz har fått sin første koronakonkurs som bostyrer. Nå skal hjelpe lokale bedrifter til ikke å havne i samme situasjon.