– Etter ei uke tror jeg vi kan si at dette fungerer utrolig bra, sier Kjøs om det nye bomsystemet på den private vegen.

For kjøretøy under 7,5 tonn har prisen per passering gått ned fra 30 til 25 kroner med virkning fra nyttår. Med klippekort blir det enda rimeligere.

Forutsetningen er at brukere må registrere seg som kunder via nett, ellers kommer faktura i posten med et ekstragebyr på 65 kroner.

For kunder med årskort har prisen derimot gått opp; en dobling fra 1.500 til 3.000 kroner.

– Dette har ikke vært prisjustert på sju år, sier Bjarne Kjøs.

Nytt er det også at årskort kun gjelder for én bil.

– Noen spørsmål har det selvsagt vært, men folk har vært veldig forståelsesfulle, tilføyer Kjøs.

Med det nye systemet slipper folk å stoppe i bommen for å betale. Dermed blir det heller ikke kø, som har vært et problem i perioder, og spesielt på fredager.

– Vi har valgt å åpne bommen på de travleste dagene, forteller Kjøs. I tillegg har det vært litt «kluss» med teknikken. Samlet kan det forklare hvorfor bruttoinntektene på bomvegen i 2018 blir noe lavere enn året før, da regnskapet viste 1,8 millioner kroner i driftsinntekter.

I løpet av 2018 har Militærveien AS investert nær 600.000 kroner i nye stikkrenner, samt et stort antall gruslass.

– Bompenger er aldri populært, men vi må ha penger til å vedlikeholde vegen, sier Kjøs.

Navnet på vegen skriver seg tilbake til en stor militærøvelse i 1912, da strekningen ble rustet opp slik at den ble farbar for alle våpenarter. Vel 50 år senere ble den utbedret som skogsbilveg, denne gang som et spleiselag mellom skogeierne i distriktet. Fortsatt går det mye tømmertransport på Militærveien, men personbiltrafikken er dominerende i antall, opplyser styrelederen.