Hard kamp om spillemidlene: Disse har søkt

I 2021 søker Elverum totalt om drøyt 24 millioner kroner i spillemidler, men vil antakelig bli tilgodesett med mellom fire og seks. – Det er hard kamp om kronene.