Gravde vannledning og raserte fredet gravplass

Ei gravrøys på hyttefeltet er ødelagt etter gravearbeid. Flere hytteeiere reagerer på raseringen.